Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .
Cover for Geometriska produktspecifikationer, GPS
Isbn: 978-91-7162-798-8
Publisher: SIS Förlag
Category:
Computing & IT Mathematics & Statistics Science
Accessible since: November 2011

E-book

Geometriska produktspecifikationer, GPS

Inom industrin utgör korrekta och entydiga krav­specifikationer en allt väsentligare faktor för att tillverkning skall kunna styras mot rätt kvalitet till rätt kostnad. När det handlar om krav på produkters geometriska avvikelser pågår ett omfattande internationellt arbete under samlingsnamnet Geometriska ProduktSpecifikationer, förkortat GPS.

Syftet med GPS är att man genom ett genomarbetat symbolspråk skall kunna beskriva krav på en produkts geometri på ett entydigt sätt men också att tillhörande områden, som metoder för mätning och verifiering, osäkerheter i verifiering av krav samt krav på mätutrustningar, skall vara så långt möjligt standardiserat.

Genom GPS-systemet erhålls således en verktygslåda för kravsättning, tillverkning och verifiering av produkters geometriska egenskaper där krav kan anges och uppfattas på ett entydigt sätt för alla parter. Denna handbok syftar till att beskriva GPS-systemet i dess väsentligaste delar.

De områden som behandlas är:
– kravspecificeringens och toleranssättningens historik
– de fundamentala principerna bakom GPS-systemet
– dimensionstoleranser, symbolspråk och innebörd
– form- och lägetoleranser med referenser och måttjämkning, symbolspråk och innebörd
– ytstruktur, symbolspråk och innebörd
– toleranssättning av kanter, symbolspråk och innebörd
– klassificering av fordringar
– mätosäkerhet inom GPS


Genom handboken ges en grundläggande kunskap inom dessa områden samt en bred överblick över de standarder som gäller GPS-området. Handboken vänder sig till alla som arbetar med kravsättning och tolkning av krav.

Som exempel kan nämnas konstruktörer, produktionstekniker, kvalitetstekniker, inköpare och mättekniker.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone