Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .
Cover for Sigurd Eriksson Matematik DEL I
Isbn: 978-91-6372-656-9
Publisher: Vulkan Bokförlag
Category:
Mathematics & Statistics
Accessible since: April 2013

E-book

Sigurd Eriksson Matematik DEL I

Eriksson var verksam i TGÖ från 1917 till sin död 1948.

Läroböckerna var ämnade att ge eleverna en stabil matematisk grund för att kunna arbeta som ingenjörer i samhället och industrin samt förbereda eleverna för högre studier på universitet och tekniska högskolor.

Målgrupp

Denna bok och den efterföljande ”Matematik Del II” vänder sig till elever, som önskar sig matematiska verktyg för att lösa konkreta problem i sin yrkesutövning och för att underlätta studierna på universitetsnivå.

Lennart Gombrii, som bearbetat och kompletterat boken, har bl. a. arbetat som ingenjör och utredare i näringslivet, konstruerat IT-tillämpningar, varit matematiklärare på gymnasienivå. Sin första matematikelev hade han som 15-åring.

Jag, Lennart Gombrii, var elev i vid Örebro Tekniska Gymnasiet läsåren 1951/52 – 1953/54.

Idén till boken fick jag för tre år sedan då jag tog del av uppgiften om, att våra gymnasieelevers matematikkunskaper har drastiskt sjunkit de senaste 10 åren. Jag beslöt mig då att ge dagens elever möjligheten att ta del av Sigurd Erikssons briljanta läroböcker, som jag läste i årskurs 1 och 2 i TGÖ.

Kungsbacka våren 2013.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone