Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .
Cover for Jakten på tyngdlösheten
Isbn: 978-91-7463-014-5
Publisher: Books on Demand
Category:
Mathematics & Statistics
Accessible since: April 2014

E-book

Jakten på tyngdlösheten

Äntligen! Boken utgör den viktigaste milstolpen i vetenskapens historia.
Äntligen! Boken utgör den viktigaste milstolpen i vetenskapens historia.

För första gången förklaras vad som ligger bakom och "driver" alla de fyra naturkrafterna; gravitationen (gravitationsvågorna), magnetis-men och de två typerna av kärnkrafter i en atomkärna.

Den sammanhållande och enhetliga teorin, eftersökt av forskare på området, banar också vägen till en logisk förklaring på de krafter som driver elektriciteten, samt de krafter vi kallar kemiska bindningar. I det senare fallet ges det en förklaring på varför atomer försöker få tillgång till 8 elektroner i sitt yttersta skal, vilket styr utformandet av alla molekyler.

Eftersom allt ”hänger ihop”, får vi samtidigt också en förklaring till fenomen som bl.a. tunneleffekten, Cooper-par, supraledare och supravätska. I tillägg visar boken att Higgs partikel antagligen bara är ett "stränghandtag", att fotonen inte finns, och att den ej heller behöver finnas för att förklara förändringar i atomers vikt vid fusioner/fissioner.

Och den kosmiska bakgrundsstrålningen är, trots alla fina detaljer från forskning, inget annat än vågor och brus från strängarnas hav. Det är detta hav, tillsammans med öar i form av stjärnor och planeter, som utgör vårt universum.

Se och förstå verklighetens hela bild. Boken presenterar den klart och tydligt, en bild där alla pusselbitar passar, en bild som tidigare bara har visat delar av sin utsida, tolkad av matematiska formler, figurer och diagram, i bland baserade på felaktiga antaganden.


Fotonen finns inte,
Big Bang hände aldrig

och kejsaren har heller inga kläder.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone