Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .
Cover for Matematik och fysik 2014
Isbn: 978-91-7465-769-2
Publisher: Nomen förlag
Category:
Children's books Mathematics & Statistics
Accessible since: September 2014

E-book

Matematik och fysik 2014

Av tradition har matematik och Fysik betraktats som två helt olika vetenskaper, men alltsedan den rationella naturvetenskapen började utvecklas för cirka 500 år sedan ökade behovet av att kunna skapa teoretiska modeller för att beskriva resultat av utförda experiment.

Genom bland andra Newtons banbrytande insikter i hur gravitationen styr Universums alla delar och som kunde bevisas med hjälp av matematik, har denna utveckling fortgått in i våra dagar.

Behovet av avancerad matematik har dessutom accentuerats genom den snabba tekniska utvecklingen inom elektronisk kommunikation, genom användning av moderna datorer, satellitteknik för global positionering, signalbehandling inom telekom system, för bättre förutsägelser inom vädertjänst med mera.


Mycket av den matematik vi har idag utvecklades långt innan den tekniska civilisation som vi idag har. Ett beundransvärt konstaterande med tanke på den relativt primitiva hjälpmedel man på den tiden hade till sitt förfogande. Men denna matematik har idag kommit till sin användning och vi har därför mycket att tacka för de snillrika män och kvinnor som träget utvecklade denna del av vetenskapen.

Matematik är så svårt säger mång att det inte ens är lönt att försöka lära sig något av detta till synes omöjliga mysterium. Det är sant att olika människor har olika begåvning och fallenhet för ett ämne och variationen mellan individer är stort. Vi vet ju att inte så många som spelar piano kan bli konsertpianister och inte så många som spelar schack blir världsmästare. Men det är ju å andra sidan inte självklart att världen vore roligare eller bättre om alla var genier på vart sitt område, istället för att alla har fått lite kunskap att behärska ett ämne användbart för vardagsbruk, så kallat allmänbildning.


Denna bok vänder sig främst till dig som är intresserad av matematik men som inte riktigt vet hur att börja ett studium utan att direkt bli bortskrämd av alltför teoretiska och snårigheter, som visserligen våra professorer anser vara viktiga, men som förhindrar att intresserade personer vill eller kan ta åt sig ämnet.

Då väl de matematiska reglerna har blivit förstådda återstår sedan mycket arbete och träning vilket här inte skall förnekas. Svett och möda är vägen till kunskap och framgång och man får sällan något helt gratis utan personlig engagemang och ansträngning. Men belöningen blir stor och en ny personlig självkänsla infinner sig.

Författaren Ove Tedenstig 2014Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone