Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .
Cover for Nya enkla sätt att lösa ekvationer: Hur man löser ekvationer med huvudräkning, vilket stärker tankeförmågan och förbättrar minnet
Isbn: 978-91-7569-678-2
Publisher: Books on Demand
Category:
Computing & IT Mathematics & Statistics
Accessible since: June 2017

E-book

Nya enkla sätt att lösa ekvationer: Hur man löser ekvationer med huvudräkning, vilket stärker tankeförmågan och förbättrar minnet

I den här boken presenterar jag en unik andragradsformel, vilken är en omskrivning av p-q-formeln. Omskrivningen ledde till att ekvationerna kunde lösas nästan dubbelt så snabbt med den nya formeln, när den jämfördes i ett test med p-q-formeln. I ett annat test var den nya formeln också betydligt snabbare än den vediska formeln. Det unika med den nya formeln var att ekvationerna vid testet kunde lösas med huvudräkning, vilken förbättrar minnet och ökar mental skärpa och intelligens. Då jag upptäckte att den mellersta koefficienten i en andragradsekvation innehöll all information om dess ursprung, ledde detta till regler som skulle förenkla lösningen av alla ekvationer. Ursprunget i en andragradsekvation kunde då lokaliseras, och därmed blev det möjligt att skapa en regel för hur koefficienterna skulle delas upp i faktorer. Med hjälp av denna regel och någon övning kan svaret på en ekvation både beräknas och kontrolleras snabbt, oberoende av hur stora koefficienterna är. Denna universiella metod är avsedd att användas innan ekvationen löses med formel. Eftersom ursprunget till en andragradsekvation kunde lokaliseras, var det också lätt att hitta ursprunget till andra typer av ekvationer, och därmed kunde nya metoder skapas. Det här ledde till att en tredjegradsekvation kunde lösas utan att ta några omvägar som polynomdivision, gissning eller prövning av en rot. När ursprunget till ekvation kan lokaliseras, är det lika lätt att lösa en femtegradsekvation som en andragradsekvation på samma enkla sätt som att låsa upp ett kassaskåp med nyckel. Syftet med boken är främst att göra det så enkelt som möjligt för studenterna att lösa ekvationer, men också att ge dem en bättre inblick i ursprunget till en ekvation.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone