Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .
Cover for Ordstadium, primitiv grammatik - teoribok
Isbn: 978-91-8746-551-2
Publisher: Hatten Förlag
Category:
Education
Accessible since: August 2017

E-book

Ordstadium, primitiv grammatik - teoribok

Bok nummer 2 i serien om språkträning enligt Karlstadmodellen. Denna bok handlar om den fas i språkutvecklingen då barnet börjar använda 40-50 ord i sin egen spontana kommunikation.
Samtidigt  tillägnar hen sig förståelsen av ungefär fyra gånger så många ord samt inser det viktiga i att två ord kan kombineras med varandra till små satser.
Boken innehåller ett kort teoriavsnitt om pedagogik och språkutveckling, förslag till en plan över språkträningen samt sex kapitel med motiveringar, instruktioner och materialförslag till olika övningar.


Denna bok skrevs för många år sedan. Då var språkbruket ett annat än i dag liksom tankemönstren kring vissa företeelser. Om jag hade haft möjligheten att skriva om texterna i dag hade såväl ordbruk som vissa delar av innehållet varit på ett annat sätt. Nu har boken blivit e-bok men jag ber läsaren ha dessa fakta i  minnet vid läsning av texten. Med förhoppning att bokens innehåll kan vara till nytta!

Boken skrevs och publicerades 1990 utifrån de erfarenheter som gjordes av 58 barn och deras vuxna  inom forskningsprojektet ” Tidig språkstimulering av mongoloida barn” 1981-1986. Parallellt med projektet utprövades övningar och material på barn och unga med olika diagnoser inom ramen för barnhabiliteringen på olika orter i Sverige.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone