Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .
Cover for Rätten och kvinnorna
Isbn: 978-87-2813-162-6
Publisher: Saga Egmont
Category:
Law
Accessible since: January 2022

E-book

Rätten och kvinnorna

Runt 1500-talets mitt börjar förändringens vindar att blåsa i Sverige. Landet är på väg mot en reformation, där statsmakten ska förstärkas och kyrkan bli statlig. I samband med att den centrala makten blir allt större får också de rättsliga processerna ett nytt ansikte. Den auktoritet som under lång tid legat hos släkt och familj flyttas nu över till staten. Och det är här kvinnans roll i samhället långsamt börjar förändras.

I 'Rätten och kvinnorna' fördjupar sig Marja Taussi Sjöberg i den rättsliga omvandling som skedde i Sverige när släktmakten försvann och staten klev in. Hon redogör bl.a. för tingets utformning och det balansskifte inom könsrelationerna som blev en utav reformationens konsekvenser. Hur behandlades ogifta kvinnor, jämfört med hustrur och änkor, när de befann sig i tinget? Och vad hände när kvinnan inte längre stod under släktens beskydd, utan istället blev ensam inför stat och kyrka?

Marja Taussi Sjöberg, född 1943, är en svensk författare och professor emerita vid Umeå Universitet. Hon skriver framförallt om rätts- och kvinnohistoria.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone