Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .
Cover for Utsatt för brott? : och har krav på skadestånd? Så här ska du göra då! Del, 3 För alla
Isbn: 978-91-8937-335-8
Publisher: Bookea
Category:
Law
Accessible since: January 2022

E-book

Utsatt för brott? : och har krav på skadestånd? Så här ska du göra då! Del, 3 För alla

Vet du som blivit utsatt för brott vilka rättigheter du har att också få skadestånd? Och att polis och åklagare har en skyldighet att hjälpa dig med det?  Och vet du vad du kan göra om den som dömts att betala skadestånd till dig inte betalar? Den här boken ger svar på de här frågorna - och på många fler. Författaren, som har bakgrund som bland annat åklagare, delar i boken med sig av sina kunskaper om förundersökningsreglerna och ger konkreta verktyg till alla som blivit utsatta för brott om vad som gäller om skadestånd i anledning av brott. I boken finns handfasta råd om hur du som brottsutsatt kan bli mer aktiv i att värna om din egen rättssäkerhet. För att nå ut till så många som möjligt har författaren även låtit översätta vissa delar av boken till engelska, somaliska, turkiska och spanska.


BROTTSLIGHETEN OCH OTRYGGHETEN FINNS STÄNDIGT NÄRVARANDE I SAMHÄLLET I DAG - VARE SIG VI VILL ELLER INTE. Många drabbas av brott. Många polisanmäler att de utsatts. Men så visar statistiken att många av de till Polisen anmälda brotten direktavskrivs eller läggs ned. I och med det blir det också svårare att driva en skadeståndstalan. Det blir då extra viktigt att du som brottsutsatt vet om dina rättigheter i samband med att du polisanmäler ett brott och att du drabbats av ekonomisk skada i samband med brottet. Så att du kan värna om din rättssäkerhet i ditt ärende. Så att du kan agera aktivt, konstruktivt och med kunskap - och därmed kvalitetssäkra hanteringen av det.Marie Wallin är jurist och grundare av Rätt Nu AB, där hon nu arbetar. Hon har tidigare arbetat både som åklagare i Stockholm och som adjunkt i juridik vid Stockholms universitet och vid Polishögskolan. Hon har även varit anlitad som specialist av Brottsförebyggande rådet (Brå) och varit anställd inom Polismyndigheten under flera år - bland annat vid Nationellt Bedrägericenter och som anlitad sakkunnig åt Polismyndighetens internrevision.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone