Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .
Cover for Att bo och medverka i en bostadsrättsförening
Isbn: 978-91-7765-672-2
Publisher: Recito Förlag
Category:
Law Economics & Business
Accessible since: June 2022

E-book

Att bo och medverka i en bostadsrättsförening

Så här skriver författarna av Betänkande av Utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden:

När verkligheten är sådan att:

- användarna knappt förstår redovisningarna,
- en ekonom inte utifrån dagens årsredovisningar kan bilda sig en tillfredställande bra uppfattning om framtiden och föreningens kostnader utan kompletterande information,
- redovisningarna berör så många konsumenter som cirka 1 miljon bostadsrättsinnehavare och deras närstående,
- redovisningarna har betydelse för överlåtelsevärden för konsumenter som omfattar över 2 275 miljarder 2016 vilket är större än de samlade svenska offentliga finanserna 2016 och mer än hälften av Sveriges BNP 2015, så anser vi ändå att området förtjänar ett eget regelverk för ett bättre konsumentskydd.

Vi vet inte när och hur utredningen kommer att realiseras men oavsett hur det går kan man inte komma ifrån att det krävs engagerade och kompetenta medlemmar för att tillsynen av bostadsföreningens verksamhet ska fungera på ett för medlemmarna acceptabelt sätt. Trygghet skapas med medlemmarnas insyn i framtidsplaneringen.
Men förvaltning av en fastighet är en komplicerad verksamhet. Den här boken ger läsaren ett snabbspår in i komplexiteten.

Read sample (Download)
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone