Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .
Cover for En mänsklig bok om business
Isbn: 978-91-8960-187-1
Publisher: Bookea
Category:
Media, information & communication industries
Accessible since: August 2022

E-book

En mänsklig bok om business

Business handlar inte bara om pengar och strategier utan till stor del om medarbetare, samarbete och kommunikation. I en värld i ständig förändring finns det mycket som kan hindra och försvåra vägen framåt, oavsett om det gäller vårt personliga lärande, vår verksamhets tillväxt eller samhällets utveckling i stort. Men hur mycket vi än optimerar och effektiviserar, och hur vi än vänder och vrider på det, handlar det till slut om människan och våra förhållningssätt.

I denna bok förklarar författaren sju hinder som kan försvåra det dagliga arbetet att nå målen och hålla verksamheten framgångsrik. De sju hindren är: arrogans, okunskap, rädsla, osäkerhet, överbelastning, uppgivenhet och filtrering.

En mänsklig bok om business väcker tankar kring hur vi tenderar att driva våra verksamheter mekaniskt och distanserat via förlegade kommunikationssätt och hur vi med ett uppdaterat förhållningssätt till business istället skulle kunna frigöra och nyttja verksamhetens fulla potential. Boken riktar sig främst till ledare men även till alla som vill vara en del i en verksamhets utveckling.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone