Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .
Cover for Berättelsens kraft: Ett verktyg i specialpedagogisk handledning med fokus på kommunikation och språkliga utmaningar
Isbn: 978-91-8080-187-4
Publisher: Books on Demand
Category:
Language & Dictionaries
Accessible since: January 2023

E-book

Berättelsens kraft: Ett verktyg i specialpedagogisk handledning med fokus på kommunikation och språkliga utmaningar

Det här är en bok om hur berättelsens kraft kan användas som verktyg i handledning gällande specialpedagogiska frågeställningar, med fokus på kommunikation och språkliga utmaningar i förskola och grundskola. Den vänder sig till specialpedagoger och speciallärare men även till arbetslag, lärare och andra som är intresserade av kommunikationens betydelse där språket har en nyckelfunktion. Det är av stor vikt att skapa förståelse för betydelsen av att kunna kommunicera det man tänker och känner. På så sätt skapas en förståelse för de kommunikativa och språkliga utmaningar som många av våra barn och elever står inför och lever i. Det i sin tur kan skapa goda utvecklingsmöjligheter och bidra till goda lärmiljöer. Teorier ger bakgrund. Handledning skapar tillfällen att reflektera tillsammans, ökad kunskap och insikter. Berättelser skapar förståelse för hur barn och elever med språkliga utmaningar kan ha det och fungera beroende på vilka utvecklingsmöjligheter som skapas i det sammanhang där de ingår. I boken beskrivs konkreta exempel på stödåtgärder som förhoppningsvis kan vara användbara, inspirera och omsättas på det sätt som passar den egna verksamheten.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone