Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .
Cover for 6722 Tyska renässanskonstnärer (6722 Deutsche Künstler der Renaissance): Del 1. Målare, bildhuggare, konstgjutare, metalletsare och grafiker födda före år 1600 i, eller verksamma i, Tyskromerska riket eller i dess direkta närhet.
Isbn: 978-91-8080-257-4
Publisher: Books on Demand
Category:
Language & Dictionaries
Accessible since: January 2023

E-book

6722 Tyska renässanskonstnärer (6722 Deutsche Künstler der Renaissance): Del 1. Målare, bildhuggare, konstgjutare, metalletsare och grafiker födda före år 1600 i, eller verksamma i, Tyskromerska riket eller i dess direkta närhet.

Sammanställning av 6722 tyska renässanskonstnärer födda före år 1600. Målare, bildhuggare, konstgjutare, metalletsare och grafiker födda eller verksamma i Tyskromerska riket eller i dess direkta närhet. Denna sammanställning är gjord som en handbok för att i alfabetisk ordning kunna få en snabb och kort information om den konstnär man söker. Tidsperioden som täcks är cirka 1380 - 1630 vilket kan tyckas generöst med titeln renässans men behövdes eftersom det skiljer avsevärt i utvecklingstiden mellan skulptur och måleri, och även mellan mästare som var tidigt ute och stilistisk eftersläpning hos andra. Bildhuggarna var avsevärt tidigare än målarna i sina strävanden att bli mer realistiska vilket kan exemplifieras av Adam och Eva i Notre Dame i Paris skapade omkring 1260, Heinrich von Konstanz skulpturer för St Katharinenthal omkring 1290 och Paul Sluters arbeten i Dijon från 1380 - talet och framåt vilka alla uppvisar en realism som målarna inte skulle uppnå förrän ytterligare 100 eller 200 år senare. Detta har lett till att inte alla målare verksamma vid sekelskiftet 1300 - 1400 har medtagits, utan endast det fåtal som anses ha haft ett omfattande inflytande på nytänkandet. Litteraturförteckning finns i Del 2.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone