Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .
Cover for Maskinstickning med DesignaKnit
Isbn: 978-91-8976-876-5
Publisher: Bookea
Category:
Hobbies & Games
Accessible since: February 2023

E-book

Maskinstickning med DesignaKnit

Den här boken är tänkt att fylla glappet - lär dig sticka på stickmaskin och samtidigt lära dig använda programmet DesignaKnit, oavsett om du är nybörjare eller om du just har skaffat din första elektroniska maskin. Eller om du bara är nyfiken på vad programmet skulle kunna tillföra. Här finns beskrivning både för Silver Reed och Brother men även för den äldre typen av elektronik som många får med när de köper en begagnad maskin. Du får lära dig om olika typer av kablar, tillbehör och hur du installerar programmet och får det att fungera ihop med din maskin och den version av elektronik du har. Boken täcker även hur du kan använda programmet om du har en hålkortsmaskin. Du får många alternativa sätt att använda DesignaKnit på så du kan välja det som passar dig och din maskin.

Om du hör till dem som tvekar inför DesignaKnit på grund av språket finns här hjälp med översättningar till svenska bredvid engelskan så att du enklare kan börja använda programmet utan språkförbistring.

Nina Mohss började med maskinstickning i början av 1990-talet och har sedan dess haft åtskilliga maskiner i sin ägo, utforskat det mesta av vad som finns av den äldre typen av elektronik och stickar idag både på elektronisk Brother och Silver Reed. Redan på 90-talet använde hon datorprogram som hjälp till stickmaskinen och skaffade DesignaKnit när version 7 var aktuellt.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone