Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .
Cover for Kirjallisuuskatsaus metodina, opinnäytetyön osana ja tekstilajina
Isbn: 978-95-1884-944-8
Publisher: Art House
Category:
Language & Dictionaries
Accessible since: February 2023

E-book

Kirjallisuuskatsaus metodina, opinnäytetyön osana ja tekstilajina

Miten kirjoittaa opinnäytetyö ammattikorkeakouluun tai yliopistoon kirjallisuuskatsausta apuna käyttäen?

Kirjallisuuskatsaus on tutkimuksen perinteisin metodi olemassa olevan tiedon tunnistamiseksi, arvioimiseksi, tulkitsemiseksi ja yhdistämiseksi. Se antaa välineet muodostaa yleiskuva tietyn aihealueen tutkimuksesta tai auttaa tunnistamaan tutkimuksen tietoaukkoja, puutteita tai ongelmia. Sitä voi soveltaa yleiskatsauksena teoreettisen viitekehyksen muodostamiseen tai itsenäisenä tutkimusmetodina määrällisellä ja laadullisella tutkimusmenetelmällä tehtyjen tutkimusten tiedon yhdistämiseksi.

Kirja on tarkoitettu ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille, tutkijoille, opetuksen tueksi sekä opinnäytetöiden ohjaajille, jotka tutustuvat kirjallisuuskatsaukseen ensimmäisen kerran.

VTT Hanna Vilkka toimii menetelmäopintojen yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone