Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .
Cover for Den svenska elkrisen: Slöseriet, vansinnet och den gröna lögnen. Hur Sveriges elkonsumenter rånades på 200 miljarder utan att någon åkte i fängelse.
Isbn: 978-91-8080-424-0
Publisher: Books on Demand
Category:
Society & Culture Computing & IT
Accessible since: May 2023

E-book

Den svenska elkrisen: Slöseriet, vansinnet och den gröna lögnen. Hur Sveriges elkonsumenter rånades på 200 miljarder utan att någon åkte i fängelse.

Boken är en sammanställning av ett antal publicerade artiklar, som redogör för några av de viktigaste sammanhangen i svensk elförsörjning och energipolitik. Artiklarna är delvis detaljerade analyser och delvis lättsamma betraktelser över vad som gått fel. Hur kom det sig att svensk elförsörjning på bara ett par år gick från att ha varit oproblematisk och billig till en situation som präglas av brist och höga priser? Hur kunde man lägga ner kärnkraftverk fastän det fanns planer på ökad elanvändning? Är verkligen vindkraften så bra som de säger? Vilket kraftslag ger de lägsta elpriserna? Vad har utländskt ägande fått för effekter på elförsörjningen? Vad får elkrisen för konsekvenser? Dessa och många andra frågor besvaras i boken.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone