Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .
Cover for Transportlogistik i praktiken
Isbn: 978-91-7765-805-4
Publisher: Recito Förlag
Category:
Computing & IT
Accessible since: August 2023

E-book

Transportlogistik i praktiken

Transportlogistik i praktiken ger en övergripande orientering i transportlogistikerns och speditörens yrkesområde. Författaren redogör för transportsystemen inom transportslagen väg, sjö , flyg och järnväg samt de logistik-och transportaktörer som ingår i systemen. Boken beskriver transportlogistikens klimatpåverkan och hur hållbara transporter uppnås samt transporträtt och incoterms 2020. Boken innehåller också grundläggande om regelverk kring hantering av farligt gods.

Lisbeth Wessberg Ledner har arbetat med logistik och transport sedan 1985. Hon har framför allt varit verksam inom internationella transportsystem och arbetat med samtliga transportslag. Författaren har erfarenhet på operativnivå men också med management av att skapa attraktiva logistiktjänster för varuägare.
Sedan 2013 är författaren utbildare inom logistik-och transportutbildningar, Yrkeshögskolan.

Read sample (Download)
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone