Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .
Cover for KBT Meditation
Isbn: 978-91-8951-097-5
Publisher: Bokförlaget Upsaliensis AB
Category:
Education Religion & Beliefs Philosophy Psychology Medicine & Health
Accessible since: September 2023
Narrator: Rolf Jansson
Length: 43 minutes

Audiobook

KBT Meditation

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem.

Syftet med KBT är att ersätta de tankar, känslor och beteenden som man antar skapar psykologiska problem, med mer funktionella, och därmed minska symtom samt förebygga att de återkommer.

KBT är en välkänd och väletablerad psykoterapiform som rekommenderas av Socialstyrelsen för en rad olika psykiska tillstånd.

I KBT arbetar man framför allt med fokus på nuet och framtiden. Insikt om sin historia är ofta viktigt, men för att åstadkomma en konkret förändring i sitt liv behöver man arbeta aktivt med de tankar, känslor och beteenden man upplever i nutid.

Meditation är den perfekta partnern för KBT-terapi.

Med detta som bakgrund kommer denna meditation att hjälpa dig att bli mer medveten om dina tankar, känslor och beteenden. Meditationen guidar dig in i ett djupt tillstånd av mental och fysisk avslappning. Med hjälp av KBT-tekniker hjälper den dig sedan att bli medveten om eventuella alltför återkommande negativa tankemönster. I detta avslappnade och mottagliga tillstånd kommer du att kunna utforska alla störande tankeprocesser, utmana dem och sedan omformulera dem.

Genom att utforska dina inre tankeprocesser, kan du ändra alla begränsande föreställningar och fokusera på positiva lösningar.

Här är några av utmaningarna i terapiinnehållet i inspelningen:

15 vanliga tankemässiga förvrängningar som människor gör.

Identifiera negativa tankar

Drar jag förhastade slutsatser?

Skyller jag mig själv för saker som egentligen inte är mitt fel?

Utmana negativa tankar

Vilka bevis finns det för denna tanke?

Vilka bevis finns det för att motsäga denna tanke?

Omformulera negativa tankar

Du kommer att leta efter möjligheter att lära dig och växa från svåra situationer.

Du kommer att öva på tacksamhet genom att fokusera på de goda sakerna i ditt liv.

Byt ut automatiska tankar

Ett flertal exempel vägleder dig att använda alternativa tankesätt.

Affirmationer

Affirmationer är positivt färgade fraser som upprepas i syfte att förbättra sin livssituation. Affirmationer utgår från tanken att man själv skapar sin verklighet och att ens tankar är det som orsakat ens nuvarande situation.

Slutsats

Du kommer att observera negativa tankar och känslor utan att döma, som om du tittade från ett högre perspektiv utan att fästa dig vid dem, och du kommer alltid att ta med dig visdomen från varje situation du möter i livet.

Kognitiv beteendeterapi går ut på att förändra kognition och beteenden, för att man ska må bättre och uppnå sina mål i livet. Med hjälp av denna KBT meditation är du en bit på väg.


Listen to sample
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Smartphone