Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .
Cover for Johdatus monimenetelmätutkimukseen
Isbn: 978-95-2370-474-9
Publisher: Santalahti-kustannus
Category:
Humanities
Accessible since: October 2023

E-book

Johdatus monimenetelmätutkimukseen

Monimenetelmätutkimuksessa hyödynnetään sekä määrällistä että laadullista menetelmää. Tällöin tutkittavasta ilmiöstä saadaan kokonaisvaltaisempi kuva kuin yhtä tutkimusmenetelmää käytettäessä.

Monimenetelmätutkimus sopii ajassa muuttuvien ja alati monimutkaistuvien, niin sanottujen pirullisten, ongelmien tutkimiseen muun muassa sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja ympäristöalalla sekä kauppatieteissä. Niitä ovat esimerkiksi väestön ikääntyminen, lasten ja aikuisten lisääntyvät terveysongelmat, kansansairaudet, kasvatus- ja koulutusinstituutioiden rakenteet, oppiminen ja opetus sekä kestävä kehitys.

Kirjassa käsitellään monimenetelmätutkimuksen historiallisia, tieteenfilosofisia ja tutkimuseettisiä lähtökohtia sekä tutkimusasetelman rakentamista. Lisäksi tarkastellaan laadullisen ja määrällisen tutkimuksen integraatioon sekä monimenetelmätutkimuksen raportointiin kytkeytyviä kysymyksiä.

Johdatus monimenetelmätutkimukseen on ensimmäinen suomenkielinen alan teos. Se sopii eri alojen ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille, tutkijoille, tutkimusmenetelmiä opettaville ja opinnäytetöiden ohjaajille.

Hanna Vilkka (VTT, sosiologi) toimii yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Ville Mankki (KT) työskentelee yliopistotutkijana Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone