Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .
Cover for Expanding media histories. Cultural and material perspectives
Isbn: 978-91-8936-168-3
Publisher: Nordic Academic Press
Category:
History Media, information & communication industries
Accessible since: November 2023

E-book

Expanding media histories. Cultural and material perspectives

Mediehistoria är idag ett snabbt växande fält som vidgats till att omfatta långt mycket mer än studier av medieteknologier eller institutioner som press, radio, film och TV. I denna antologi breddar författarna ramen och analyserar allt från vardagsnära trycksaker till transnationella politiska fenomen, med andra ord sådana motiv som länge uteslutits ur mediernas historiografi.

I åtta kapitel visar författarna på styrkorna med att använda ett brett mediebegrepp. Bokens första del behandlar mediesystem och mediehändelser, exemplifierade i fallstudier av spiritistiska seanser, Gallupundersökningar, kejsare Wilhelm II:s medierade persona och begravningen av den före detta statsministern Karl Staaff. Den andra delen fokuserar på mediematerialiteter och infrastrukturer såsom konstkopior, kontorspärmar, guideböcker och gestaltningen av medieteknologier i Ikeakataloger.

Expanding media histories riktar sig i lika hög grad till studenter som forskare genom att presentera ny empirisk forskning som tar avstamp i centrala mediehistoriska nyckelbegrepp.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone