Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .
Cover for Att motverka ofrivillig ensamhet: En forskningsstudie med goda metodexempel från Sverige och England och tips för den svenska kulturarvssektorn.
Isbn: 978-91-5278-329-0
Publisher: Artes Liberales AB
Category:
Education Society & Culture Medicine & Health House & Home
Accessible since: January 2024

E-book

Att motverka ofrivillig ensamhet: En forskningsstudie med goda metodexempel från Sverige och England och tips för den svenska kulturarvssektorn.

I den här forskningsrapporten diskuteras begreppen social isolering och ofrivillig ensamhet i Sverige, och att ensamhet måste kopplas till hur den upplevs av den enskilde och därför kan se olika ut från individ till individ. Även personer i parrelationer och personer som bor i exempelvis gruppboende kan uppleva ofrivillig ensamhet. Ökar därmed ensamheten eller är den konstant? Vilka hälsorisker finns med ofrivillig ensamhet? Och framför allt, hur kan vi hjälpas åt i samhället, på olika nivåer och mellan civilsamhälle och det offentliga, att motverka ensamhet oavsett målgruppens ålder, kön, ekonomi och etnicitet? Rapporten innehåller en inventering av goda metodexempel från olika delar av Sverige. Metoder hämtas också från England, där man framgångsrikt i bred samverkan mellan det offenliga och civilsamhället har arbetat med att motverka ofrivillig ensamhet sedan 1960-talet. Tips och exempel från både England och Sverige på hur även kulturarvsaktörer kan vara en del i arbetet presenteras. Rapporten är en del av ett projekt som Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv under hösten 2023 uppburit anslag för genom Socialstyrelsens nationella utlysning av medel för att motverka ofrivillig ensamhet.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone