Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .
Cover for KONCENTRATION & FOKUS - med hjälp av anpassad bakgrundsmusik
Isbn: 978-91-8993-105-3
Publisher: Bokförlaget Upsaliensis AB
Category:
Education Philosophy Psychology
Accessible since: February 2024
Narrator: Rolf Jansson
Length: 5 hours 0 minute

Audiobook

KONCENTRATION & FOKUS - med hjälp av anpassad bakgrundsmusik

by
Musikens effekt på koncentration och fokus vid studier, koncentration, arbete och meditation.
Trots att vissa kan finna musik distraherande, påpekar forskning att rätt typ av musik faktiskt kan öka koncentrationen. Det är viktigt att välja musik som passar ens personliga preferenser och som inte stör den uppgift man fokuserar på.

Undersökningar har således visat att musik kan ha en positiv inverkan på koncentration och fokus. Genom att lyssna på bakgrundsmusik kan man skapa en behaglig ljudmiljö som bidrar till att blockera störande ljud och minska tristess. Dessutom kan musikens rytm och melodier stimulera hjärnan och hjälpa till att öka engagemanget och koncentrationen vid utförande av olika uppgifter.

Viktigt rätt typ av musik för djupt fokus

För att uppnå djupt fokus är det viktigt att välja rätt typ av musik. Generellt sett är lugn och instrumentell musik att föredra, eftersom sångtexter kan vara distraherande. En annan faktor att ta hänsyn till är musikens tempo och rytm. En mer avslappnande rytm kan hjälpa till att skapa en lugn och fokuserad stämning, medan en mer energisk rytm kan vara fördelaktig för aktiv uppmärksamhet och kreativa uppgifter.

För att maximalt förbättra fokuset under arbete eller studier, rekommenderas musik skapad för detta syfte. Idealt sett bör denna musik vara ny för lyssnaren och ha ett långsamt tempo. Forskare har identifierat pianomusik som särskilt effektivt för att öka koncentrationen.

Implementera bakgrundsmusik i rutinen

Sätt på ljudbokens anpassade musik i bakgrunden när du sätter dig ned för att läsa, studera eller koncentrera dig på något annat. Försök att undvika att bli distraherad av den.

Ge dig tid att vänja dig vid musiken och märk hur den påverkar din koncentration och ditt fokus. Var också noga med att anpassa volymen så att den är tillräckligt hög för att vara hörbar, men inte så hög att den blir störande eller distraherande.

Musiken i denna ljudbok tillhör HealingMate. Musiklicens: Musiken distribueras under licensen "Creative Commons-Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)", med tillstånd av upphovsrättsinnehavaren.


Listen to sample
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Smartphone