Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .
Cover for Reglerteknik: En Introduktion
Isbn: 978-91-8097-342-7
Publisher: Books on Demand
Category:
Computing & IT
Accessible since: February 2024

E-book

Reglerteknik: En Introduktion

Denna bok introducerar ämnet reglerteknik på ett modernt sätt. Den är lämplig som litteratur för en grundkurs i reglerteknik på civilingenjörsprogram. Den täcker traditionella metoder baserade på - Laplacetransformen - Tillståndsbeskrivningar - Frekvensbeskrivningar I början av boken ligger fokus på enkla designmetoder som lambdainställning av PID-regulatorer och andra regulatorer med en intern modell. Möjligheter och begränsningar för dessa metoder diskuteras i detalj. Mer avancerade designmetoder baserade på polplacering, tillståndsåterkoppling, och rekonstruktion av tillstånd samt kompensering i frekvensplanet diskuteras också ingående i senare delar i boken. Boken behandlar även digital implementering av regulatorer i ett tidigt skede. Olinjära fenomen diskuteras, men fokus ligger på linjära beskrivningar. Som traditionellt diskuteras huvudsakligen ändligtdimensionella linjära system, men då det är möjligt har även generaliseringar gjorts till oändligtdimensionella system. Detta innebär att system med tidsfördröjningar behandlas på ett rigoröst sätt. Fundamentala begränsingar i reglertekniken diskuteras separat i ett avslutande kapitel. Boken innehåller även en introduktion till förstärkningsinlärning.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone