Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .
Cover for Öppna myndigheten : Offentlighet, sekretess och GDPR i svensk förvaltning
Isbn: 978-91-9888-531-6
Publisher: Widegrens förlag
Category:
Computing & IT Media, information & communication industries Law
Accessible since: February 2024

E-book

Öppna myndigheten : Offentlighet, sekretess och GDPR i svensk förvaltning

Öppna myndigheten handlar om informationshantering i offentlig sektor. Boken förklarar på ett lättfattligt sätt regelverket för offentlighet och sekretess, GDPR, informationssäkerhet, samt frågor rörande öppna data, vidareutnyttjande och utlämnade av digital information. 

Den nya omarbetade upplagan innehåller praktiska checklistor för exempelvis gallring, sekretessprövning, personuppgiftsbehandling, diarieföring, hantering av e-post, säkerhetsklassning och kravställning på IT-system.

Boken riktar sig till handläggare, systemvetare, registratorer, arkivarier, dataskyddsombud, kommunikatörer, jurister och andra med intresse för offentlig sektors informationshantering.

Öppna myndigheten är skriven av Johan Eriksson, arkivarie och journalist. Innehållet har granskats av Olle Ebbinghaus och Veronica Ebbinghaus Burhed, Dokumentinfo AB.

Boken är rikt illustrerad. E-boksversionen publiceras därför som pdf vilket gör att läsbarheten är bäst på lite större skärmar. Öppna myndigheten finns även som tryckt utgåva. Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone