Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .
Cover for Genom Floras riken : Göteborgs botaniska trädgårds expeditioner
Isbn: 978-91-8901-991-1
Publisher: Votum Förlag
Category:
Biology
Accessible since: March 2024

E-book

Genom Floras riken : Göteborgs botaniska trädgårds expeditioner

Botaniska i Göteborg är Nordens största och räknas dessutom till en av världens ledande botaniska trädgårdar. Sedan arbetet med anläggningen inleddes år 1916 har botanister och trädgårdsmästare  sänts ut i världen på forskningsexpeditioner och insamlingsresor.

Boken skildrar de botaniska och hortikulturella expeditioner som lagt grunden till Göteborgs botaniska trädgårds unika samlingar och internationella ställning. Såväl kulturhistoriska som vetenskapshistoriska perspektiv sammanflätas med berättelser om de rara arter och ihärdiga växtsamlare som far genom Floras riken för att utforska världen och samtidigt göra den förståelig och tillgänglig för alla. Bakom Botaniskas grindar väntar storslagna miljöer där besökaren lätt känner sig förflyttad till de mest avlägsna platser på jorden.

Botaniska trädgårdens expeditioner har flera syften. Det handlar om att finna härdiga buskar och träd samt vackra växter lämpliga för odling på våra breddgrader, vilket blivit allt viktigare med pågående klimatförändringar. Samtidigt handlar det om utforskningen och bevarandet av världens botaniska mångfald, en uppgift som blivit högaktuell i tider av artutrotning och naturskövling.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone