Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .
Cover for Är det så? Nya tankar om ord och språk
Isbn: 978-91-8100-071-9
Publisher: Bookea
Category:
Language & Dictionaries
Accessible since: April 2024

E-book

Är det så? Nya tankar om ord och språk

Vad händer egentligen med vart?

Varför heter Messi Messi?

Vad hände egentligen vid Göta älv på 500- talet?

Vilken dialekt är fulast?

Dessa frågor och många andra om svenska och om språk i allmänhet får man svar på i Är det så? Nya tankar om ord och språk. Bokens titel syftar på den vanligaste frågan i svenskt umgängesspråk idag. Den ställs på ett nyfiket eller förvånat sätt när en förklaring eller en upplysning om ett sakförhållande lämnas. Och den kan naturligtvis också ställas vid de redogörelser för språkliga fenomen som finns i boken.

Boken är uppdelad i fyra olika områden som i någon mening utgår från den svenska skolans samhällsorienterande ämnen historia, samhällskunskap, geografi och religion.Denna indelning av bokens kapitel vill visa på hur intimt språket är förknippat med kunskap om samhället och världen i stort.

Bokens två avslutande kapitel handlar om undervisningen i svenska och språk i den svenska skolan. De knyter därmed an till författarens egen yrkesverksamhet som gymnasielärare, men de visar också på det samband som finns mellan de nämnda faktaämnena och elevens språkfärdighet i vid bemärkelse.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone