Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .

E-books / Computing & IT


Cover for Nå framgång på LinkedIn - Använd världens största professionella kontaktnätverk för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter
E-book

Nå framgång på LinkedIn - Använd världens största professionella kontaktnätverk för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter

Mer än 1 miljon svenskar har en profil på LinkedIn. Nästan ingen vet hur man gör för att öka försäljningen. Vill du bli först med den kunskapen?Nå framgång på LinkedIn visar konkre ...


Cover for Så säljer du din ebok på Apple iBookstore
E-book

Så säljer du din ebok på Apple iBookstore

Funderar du på att sälja eböcker för iPad och iPhone? Du har gjort din ebok med iBooks Author enligt konstens alla regler. Vill du ge bort din digitala bok gratis kan du distribuer ...


Cover for Mac för alla - OS X Mountain Lion
E-book

Mac för alla - OS X Mountain Lion

Mac för alla är en bok för dig som snabbt vill lära dig att hantera din Mac. Boken är anpassad för OS X Mountain Lion. Vi börjar med att titta på skrivbordet, hur du hanterar fönst ...


Cover for Apple från insidan: Hur världens största, mest beundrade och hemligaste företag egentligen fungerar
E-book

Apple från insidan: Hur världens största, mest beundrade och hemligaste företag egentligen fungerar

Apple från insidan avslöjar de hemliga system, riktlinjer och ledarskapsstrategier som gjorde det möjligt för Steve Jobs och hans företag att åstadkomma succé efter succé och skapa ...


Cover for Digitalfoto för alla
E-book

Digitalfoto för alla

Digitalfoto för alla är en bok för dig som vill lära dig att använda din digitalkamera och som dessutom vill veta hur du gör för att redigera dina foton. Vi börjar med att titta på ...


Cover for IT för alla
E-book

IT för alla

IT för alla är en bok för dig som snabbt vill lära dig att hantera din dator på ett bra sätt. Vi börjar med att titta på Windows och hur du surfar på Internet. Du kommer att få lär ...


Cover for Revolutionen bortom 140 tecken : Myten om Twitter-revolutionen
E-book

Revolutionen bortom 140 tecken : Myten om Twitter-revolutionen

”Om det är något som givit denna revolution kraft så är det martyrernas blod, och det enorma antal människor som är beredda att dö för en nations frihet.” Sociala medier framhölls ...


Cover for Elinstallationsregler - 112 frågor och svar
E-book

Elinstallationsregler - 112 frågor och svar

Kort beskrivande text om boken: Boken ger svar på aktuella och vanliga frågor om elinstallation med anledning av standard SS 4364000+R1, Elinstallationsreglerna. Ändringarna från t ...


Cover for Starkströmsföreskrifter - ett urval ur Elsäkerhetsverkets föreskrifter
E-book

Starkströmsföreskrifter - ett urval ur Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Boken är en sammanställning av Elsäkerhetsverkets föreskrifter för starkström i sin helhet med de ändringsföreskrifter som kom under 2010. Till föreskrifterna finns även Elsäkerhet ...


Cover for Maskindirektivet-101 frågor och svar
E-book

Maskindirektivet-101 frågor och svar

Vilket direktiv ska jag välja om flera är tillämpliga? Vem har ansvaret när en kund sluter ett avtal med ett företag som konstruerar och ett annat som tillverkar maskinen? Måste al ...


Cover for Elansvar - en fyrklöver
E-book

Elansvar - en fyrklöver

– El är livsfarligt, konstaterar författarna, men på grund av den stora samhällsnyttan måste vi lära oss att hantera den på ett säkert sätt. 1902 kom det första regelverket i syft ...


Cover for Ytstruktur - Terminologi, kravsättning, mätning
E-book

Ytstruktur - Terminologi, kravsättning, mätning

Ytstruktur är en viktig del av tillverkade detaljers totala geometriska avvikelser, numera behandlade under samlingsnamnet GPS – Geometriska Produktspecifikationer. Varje ingenjör ...


Cover for Geometriska produktspecifikationer, GPS
E-book

Geometriska produktspecifikationer, GPS

Inom industrin utgör korrekta och entydiga krav­specifikationer en allt väsentligare faktor för att tillverkning skall kunna styras mot rätt kvalitet till rätt kostnad. När det han ...


Cover for Koordinatmätteknik
E-book

Koordinatmätteknik

Användningen av koordinatmätmaskiner ökar inom industrin. Koordinatmätmaskiner utvärderar mätresultat med programvara, vilket ställer andra krav på användaren jämfört med tradition ...


Cover for Miljökommunikation och hållbar utveckling - stärk ditt varumärke och skapa affärsnytta
E-book

Miljökommunikation och hållbar utveckling - stärk ditt varumärke och skapa affärsnytta

Att kommunicera företags och organisationers arbete med miljö och hållbar utveckling kräver kunskap om grundläggande principer och syften med kommunikationen, bl.a. baserat på förh ...


Cover for Effektiv säkerhetsorganisation
E-book

Effektiv säkerhetsorganisation

Syftet med denna bok är att ge läsaren inspiration att bygga upp en effektiv säkerhetsorganisation och att kunna skapa en ansvars- och rollfördelning i hela organisationen för säke ...


Cover for Kontroll före idrifttagning
E-book

Kontroll före idrifttagning

Ett elinstallationsarbete ska kontrolleras i betryggande omfattning innan första spänningssättning sker av en färdig anläggning. Det är den som är elinstallatör för arbetet som är ...


Cover for 10 steg mot en säkrare arbetsplats
E-book

10 steg mot en säkrare arbetsplats

Hur säker är du som arbetar med maskiner? Ett sätt att ta reda på vilka risker som kan uppstå och hur du kan minimera dem är att ta fram ett bra underlag i form av en riskanalys oc ...


Cover for Reservkraft: drift och underhåll
E-book

Reservkraft: drift och underhåll

De senaste årens problem med strömförsörjning och avregleringen av elnätet har satt fokus på reservkraftlösningar.    Detta är naturligtvis jättekul för alla oss i branschen. Men d ...


Cover for Reservkraft - från bränsle till el
E-book

Reservkraft - från bränsle till el

För utrustning som används sällan och är kritisk när den används ställs speciella krav. Det kan vara ok att reservkraften inte fungerar omedelbart om det "endast" förorsakar förlus ...


Cover for Value Management - skapa värde i projekt, program och projektportföljer
E-book

Value Management - skapa värde i projekt, program och projektportföljer

Value Management innebär att fokusera på vad som skapar värde och vad det kostar att skapa dessa värden i form av resursinsatser. I den här boken utvecklar författarna vad värde är ...


Cover for Processer
E-book

Processer

Boken är ett värdefullt verktyg som hjälper dig att bygga ett bra verksamhetssystem från grunden. Boken visar en praktisk processmodell och beskriver vad som menas med en process i ...


Cover for Köp rätt med ISO 9001 - En handbok om inköp
E-book

Köp rätt med ISO 9001 - En handbok om inköp

Boken vänder sig i första hand till dem som gör inköp i små och medelstora företag och andra organisationer. Den bygger på de beprövade principer för kvalitetsledning som är grunde ...


Cover for Att integrera ledningssystem
E-book

Att integrera ledningssystem

Boken beskriver hur man kan bygga upp ett integrerat system, ett verksamhetssystem, som omfattar alla väsentliga funktioner från ledning via ekonomi, marknadsföring m.fl. till prod ...


Cover for Den tredje boken
E-book

Den tredje boken

Albert Einstein sa en gång: "Det mest ofattbara med universum är att det är fattbart". Men hur mycket vet vi egentligen om universum? Är det bara tre dimensioner eller finns det fl ...