Jump to content
The library informs: Välkommen till Hyltebibliotekens e-böcker, med lånekort och en pinkod kan du låna 8 e-böcker varje månad. Mer information hittar du på www.hylte.se/bibliotek .

E-books / Language & Dictionaries


Cover for Är det så? Nya tankar om ord och språk
E-book

Är det så? Nya tankar om ord och språk

Vad händer egentligen med vart? Varför heter Messi Messi? Vad hände egentligen vid Göta älv på 500- talet? Vilken dialekt är fulast? Dessa frågor och många andra om svenska och om ...


Cover for Rösten : Så talar den till oss
E-book

Rösten : Så talar den till oss

En röst säger mer än tusen ord. Med rösten kan vi ta plats eller gömma oss, lugna eller provocera, övertyga eller väcka tvivel. Och även om din är röst lika personlig som ett finge ...


Cover for Viipula Vaapula luetunymmärtämistehtävät 6
E-book

Viipula Vaapula luetunymmärtämistehtävät 6

Viipula Vaapula on harjoituskirja luetunymmärtämisen alkuharjoitteluun. Kirja sisältää motivoivaa harjoitusmateriaalia koko luokalle, myös eriyttämiseen niin, että kaikki saavat os ...


Cover for Vill du lära dig spanska?: - Lär dig spanska på 1 timme/dag!
E-book

Vill du lära dig spanska?: - Lär dig spanska på 1 timme/dag!

by

Vill du också lära dig Spanska? - Då har du kommit helt rätt! Enligt forskning kan Du kan lära dig spanska på endast 1 timme om dagen om du övar dig i 7 veckor . Boken är indelad ...


Cover for Ystävällisiä viestejä: Työelämän sähköpostit
E-book

Ystävällisiä viestejä: Työelämän sähköpostit

Sähköposti herättää ristiriitaisia tunteita. Aikasyöppö, kuormittava, nopea, tehokas, kätevä. Näillä sanoin käyttäjät kuvaavat sähköpostia. Tämä teos on sinulle, jos haluat oppia ...


Cover for Nordiska dirigenter i uniform
E-book

Nordiska dirigenter i uniform

I den föreliggande boken presenteras med kortfattad biografisk information, exempel på fonogram och kompositioner nordiska dirigenter inom den uniformerade blåsmusikens område.


Cover for Kameleonter och kosmopoliter
E-book

Kameleonter och kosmopoliter

Språkkunskaper har fått en central roll i de senaste årens samhällsdebatt. Att lära sig språket upplevs av många som ett viktigt steg in i en ny kultur, men trots det tycks möjligh ...


Cover for Reheline koer ai katto päi silmi (osa 1): 50 700 näytettä äidinkielemme rikkaudesta
E-book

Reheline koer ai katto päi silmi (osa 1): 50 700 näytettä äidinkielemme rikkaudesta

Kirja sisältää sananlaskujen ohella sitaatteja, palindromeja ja sananmuunnoksia. Välimerkit on erotettu sanoista haittaamasta hakuja.


Cover for Havuja, perkele!: Olemassaolon Wiheliäisyyden Ylistys-Ihanan pessimismin käsikirja
E-book

Havuja, perkele!: Olemassaolon Wiheliäisyyden Ylistys-Ihanan pessimismin käsikirja

Olemassaolomme Wiheliäisyys – tuo ikuisesti ajankohtainen, suorastaan pakonomaisesti polttavakin aihe, joka välttämättä koskettaa meitä kaikkia - edes Onnettaren lellikit eivät par ...


Cover for Nova fata verborum
E-book

Nova fata verborum

Käytämme päivittäin sanoja, jotka juontavat juurensa antiikin kreikasta ja latinasta. Joitakin sanoista käytetään yhä niiden alkuperäisessä muodossa, kun taas toisten sanojen vanha ...


Cover for Viktig svenska : alla dom där språkfrågorna
E-book

Viktig svenska : alla dom där språkfrågorna

Vem bestämde att man skulle skriva på det här viset? När ändrades det? Varför gäller inte regeln jag fick lära mig i skolan längre? Och varför väcker vissa språkfrågor så starka kä ...


Cover for Kirjallisuuskatsaus metodina, opinnäytetyön osana ja tekstilajina
E-book

Kirjallisuuskatsaus metodina, opinnäytetyön osana ja tekstilajina

Miten kirjoittaa opinnäytetyö ammattikorkeakouluun tai yliopistoon kirjallisuuskatsausta apuna käyttäen?Kirjallisuuskatsaus on tutkimuksen perinteisin metodi olemassa olevan tiedon ...


Cover for Kinesiska för nybörjare
E-book

Kinesiska för nybörjare

Kinesiska för nybörjare ger en introduktion till det kinesiska språket. Boken riktar sig till studerande på gymnasienivå eller i annan vuxenundervisning.Kinesiska språket är ett te ...


Cover for 6722 Tyska renässanskonstnärer (6722 Deutsche Künstler der Renaissance): Del 1. Målare, bildhuggare, konstgjutare, metalletsare och grafiker födda före år 1600 i, eller verksamma i, Tyskromerska riket eller i dess direkta närhet.
E-book

6722 Tyska renässanskonstnärer (6722 Deutsche Künstler der Renaissance): Del 1. Målare, bildhuggare, konstgjutare, metalletsare och grafiker födda före år 1600 i, eller verksamma i, Tyskromerska riket eller i dess direkta närhet.

Sammanställning av 6722 tyska renässanskonstnärer födda före år 1600. Målare, bildhuggare, konstgjutare, metalletsare och grafiker födda eller verksamma i Tyskromerska riket eller ...


Cover for Berättelsens kraft: Ett verktyg i specialpedagogisk handledning med fokus på kommunikation och språkliga utmaningar
E-book

Berättelsens kraft: Ett verktyg i specialpedagogisk handledning med fokus på kommunikation och språkliga utmaningar

Det här är en bok om hur berättelsens kraft kan användas som verktyg i handledning gällande specialpedagogiska frågeställningar, med fokus på kommunikation och språkliga utmaningar ...


Cover for Kieli, hyvinvointi ja haavoittuvuus
E-book

Kieli, hyvinvointi ja haavoittuvuus

by

Kieli vaikuttaa yksilön kykyihin ja mahdollisuuksiin, toimeentuloon sekä sosiaalisiin suhteisiin. Kieli on rikkaus ja voimavara, mutta se voi olla myös este, joka rajaa pääsyä tiet ...


Cover for Svensk-Uzbekisk ordbok
E-book

Svensk-Uzbekisk ordbok

Denna ordbok är den första och enda svensk-uzbekiska ordboken på marknaden.EPUB3: Reflowable


Cover for Dreiecksbeziehung: Die Germanistik in Finnland und den beiden deutschen Staaten in den 1980er Jahren
E-book

Dreiecksbeziehung: Die Germanistik in Finnland und den beiden deutschen Staaten in den 1980er Jahren

Mit dem Bau der Berliner Mauer im Jahre 1961 wurde die deutsche Zweistaatlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes zementiert. Wie für alle Bereiche der Gesellschaft, wurde in der Folg ...


Cover for Formell svenska : frekventa ord
E-book

Formell svenska : frekventa ord

Formell svenska – frekventa ord är en bok för alla som behöver utveckla sitt formella ordförråd i tal och skrift, till exempel: – gymnasieelever – lärare (med annat förstaspråk än ...


Cover for Skriv lättläst – En handbok för dig som vill bli förstådd
E-book

Skriv lättläst – En handbok för dig som vill bli förstådd

Massor av människor kämpar med läsningen. Undersökningar visar att över 40 procent av alla vuxna i Sverige har svårt att läsa och förstå en vanlig dagstidning. Samtidigt blir samhä ...


Cover for Våra historiska arkiv : En slumrande skatt
E-book

Våra historiska arkiv : En slumrande skatt

Länge har det saknats en handbok som ger en överblick över det rika historiska källmaterial som finns i våra svenska arkiv. I tidigare böcker har fokus legat på ett område eller de ...


Cover for Lätt nygrekiska 1 lärobok
E-book

Lätt nygrekiska 1 lärobok

Ett studiematerial för vuxna nybörjare som vill lära sig det levande talspråket. Läromedlet är skrivet på lätt nygrekiska. Syftet är att man efter kursen ska kunna delta i vardagss ...


Cover for Lätt nygrekiska 1 övningsbok
E-book

Lätt nygrekiska 1 övningsbok

Ett studiematerial för vuxna nybörjare som vill lära sig det levande talspråket. Läromedlet är skrivet på lätt nygrekiska. Syftet är att man efter kursen ska kunna delta i vardagss ...


Cover for Lyckas som frilansskribent: En steg för steg guide
E-book

Lyckas som frilansskribent: En steg för steg guide

Har du också drömt om att bli frilansskribent? Kanske lockar möjligheten att kunna försörja dig på att skriva, friheten och möjligheten att jobba hemifrån eller kanske handlar det ...


Cover for Sanat siltana menneeseen
E-book

Sanat siltana menneeseen

by

Menneisyyden kirjallisia lähteitä tulkitessaan historiantutkija on aina tekemisissä kielen kanssa. Sen avulla on voitu ilmaista ajatuksia, tuntemuksia ja asenteita, joihin tutkija ...